Korsgård Skov bliver navnet på den nye skov ved Snedsted

07-02-2019

Der var god stemning og masser af gode ideer på det offentlige møde om det nye skovrejsningsprojekt nordøst for Snedsted by.

Stemningen var god på det offentlige møde.

Der var ca. 40 fremmødte, da Naturstyrelsen Thy torsdag d. 6. februar holdt offentligt møde i Snedsted Hallen for skovens fremtidige brugere.

På mødet fremlagde medarbejdere fra Naturstyrelsen Thy rammerne for den kommende skovrejsning, og der blev derefter lagt op til udveksling af ideer med de fremmødte. I grupper blev der arbejdet med forslag til skovens opbygning og navnet på den nye skov. Et kort referat fra mødet kan læses her.

Vi er rigtigt glade for at så mange borgere valgte at møde op og høre om det nye skovrejsningsprojekt og give os gode forslag med hjem. Sammen med de fremmødte har vi nu bestemt at den nye skov skal hedde Korsgård Skov. Skoven er således blevet opkaldt efter den ejendom hvorfra der er solgt jorden til staten,

fortæller skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Der blev også nedsat et skovlaug, hvor de mange ideer fra mødet skal drøftes. Skovlauget består af 6 personer fra lokalområdet, samt relevante personer fra Naturstyrelsen Thy. Første møde vil blive afholdt den 27. februar 2019. Det er stadig muligt at fremsende ideer til Obfuscated Email frem til den 20. februar.

Nedenfor ses et billede af området, hvor der skal rejses skov. Billedet er taget mod sydvest fra oldtidshøjen i den østlige del af området. I baggrunden ses Snedsted by. 

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Jacob Alstrup Aalborg

Skovfoged