Nye hegn til Samsø med støtte fra Ministeriet for Fødevare og EU

05-02-2019

Nordby Bakker på Samsø er et af Danmarks bedste overdrevsområder.
for at bevare dem skal de græsses, det betyder hegn, og heldigvis har vi modtaget støtte fra Ministeriet for fødevarer og EU via landdistriksmidlerne hertil.

Samsø overdrev indeholder mange sjældne arter - og så e det smukt!

Overdrev er tørre områder der græsses med husdyr som køer, heste eller andre husdyr. Man kan således ikke sige at det er egentlig natur, men betinget af en bestemt drift. Alligevel indeholder netop denne type gamle landskaber mange naturværdier, planter og dyr der gennem årtusinder har tilpasset sig, og trives netop her, det er f.eks. evighedsblomst, bakkenellike, markfirben og billen månetobist.

I Nordby Bakker ejer Naturstyrelsen ret store dele af overdrevene. Græsningen er nok ikke alle steder den letteste. Jorden er tør og sandet så produktionen af græs er lav, der skal dyr til og dermed skal der også sættes hegn op - og det koster!

Derfor er vi også særdeles glade for at Ministeriet for fødevarer og EU via landdistriksmidlerne har bevilget os støtte til formålet.

Der er bevilget 263 tusind til fornyelse af hegn. Hermed er græsningen af dette område sikret i en årrække fremad.

Samtidig med at vi får plejet overdrevet er hegningen også en del af bekæmpelsen af rynket rose i bakkerne. Rynket rose er en såkaldt invasiv art, en fremmed art der breder sig på bekostning af hjemmehørende arter. Rynket rose er ganske køn, men hvor den breder sig er der kun den hvorimod der på det oprindelige overdrev er mange arter mellem hinanden, måske op til 20-30 forskellige på hver kvadratmeter.

"Tilskuddet fra Ministeriet for fødevarer og EU falder på et tørt sted, både i direkte og overført betydning og vi er særdeles glade for den hjælp vi hermed har fået", udtaler skovfoged Anders Søsted fra Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

 

Se evt nærmere om EU støtten her: EU Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investere i landdistrikterne