Naturstyrelsen inviterer til åbning af ny Hundeskov i Torp Plantage

01-02-2019

Naturstyrelsen Sønderjylland har etableret en ny indhegnet hundeskov i Torp Plantage på ca. 10 hektar.
Naturstyrelsen inviterer hunde og hundeejer til officiel åbning af ny hundeskov i Torp Plantage tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 13.

Naturstyrelsen inviterer hunde og hundeejer til officiel åbning af ny hundeskov i Torp Plantage
Tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 13.
Her vil der være mulighed for, at gå tur i hundeskoven og få en snak med Naturstyrelsen. Efterfølgende vil Naturstyrelsen indbyde til samtale om løst og fast, imens vi sammen kan nyde godbid til hund og hundeejer. Skovrider Ingen Gillesberg og skovfoged Esben Wendland vil være til stede ved åbningen.

10 hektar i Torp Plantage
I Torp Plantage er der nu mulighed for at lufte hunden i en stor indhegnet hundeskov i Torp Plantage, som ligger lidt nord for Kliplev. I hundeskoven er der mulighed for at følge en trampesti rundt i indhegningen på omtrent en kilometer, samt en tur på cirka det halve. Indhegningen kan tilgås af tre klaplåger, og der er mulighed for at tage hunden i snor og gå en længere tur ad en af de veletablerede skovveje i Torp Plantage.
Der er adgang fra Tinglevvej/Golfbanevej. På Golfbanevej er der parkeringsplads.

Der mangler stadig at opsætning piktogrammer og et par andre småting, men hundeskoven kan allerede nu tages i brug.

”Vi oplever stor efterspørgsel på hegnede hundeskove, så da muligheden for at etablere en 10 hektar stor hundeskov bød sig, slog vi til. Jeg håber hunde og hundeejere fra nær og fjern, får stor fornøjelse af hundeskoven” udtaler skovrider Inge Gillesberg og tilføjer: ”vi mangler endnu at få sat et bordebænkesæt ud samt oversigtskilt og diverse piktogrammer, men hunde kan allerede nu boltre sig i hegningen”.


Regler for brug af hundeskoven
I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. "Fuldt herredømme" betyder, at hundeføreren kan standse hunden, fx hvis den angriber andre dyr eller mennesker. Det betyder helt bogstavligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som fx ikke promte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Ene man til flere hunde, anses ikke for at have ”fuldt herredømme” over den enkelte hund.

Læs mere "Med hund i skoven"


”Muskelhunde”
Såkaldte muskelhunde eller krydsninger deraf, må gerne løbe frit, men skal efter hundelovens bestemmelse have muldkurv på. Dette gælder for flg. Hunderacer: Pitbull Terrier, Tosa Inu, Amerikansk Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Amerikansk Bulldog, Boerboel, Kangal, Centralasiatisk Ovtcharka, Kaukasisk Ovtcharka, Sydrussisk Ovtcharkam Tornjak og Sarplaniac. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde og vil blive anmeldt til politiet.


Nærmeste adresse:
Sønderjyllands Golfklub
Golfbanevej 3
6360 Tinglev

GPS-koordinat: 54°58'28.0"N 9°21'49.0"E


Med venlig hilsen
Naturstyrelsen Sønderjylland
Felstedvej 14
6300 Gråsten
+ 45 7254 3500

Spørgsmål til turen rettes til:
Skovfoged Esben Wendland
Tlf: 7254 3569/2558 8640
E-mail: