Sikring af de gamle egetræer i Dyrehaven

21-02-2019

I marts måned vil man kunne opleve, at der bliver fældet nogle egetræer i en bevoksning tæt på indgangen til Dyrehaven ved Fortunen. Selvom træerne i bevoksningen syntes store, så behøver de plads og adgang til lys for at kunne udvikle sig til stærke træer, der kan holde de næste mange hundrede år.

”Vi fælder træ i Dyrehaven for at sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at opleve skovens kæmper, de gamle ege. Det kan se voldsom ud medens det sker, men indgrebet skal ses over et langt tidsperspektiv”, fortæller Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen

Et at Dyrehavens umiskendelige kendetegn er de gamle kroge egetræ, som med tiden bliver smukke skulpturer i landskabet.  Nogle af disse træer bliver over 500 år gamle, hvis de får lov at stå under optimale forhold, så de har plads og sollys.  Derfor er det nødvendig at have et langt fremtidsperspektiv, når der udvælges de egetræer, der skal bliver til gamle veterantræer. Dyrehaven er også kendetegnet ved at være en græsningsskov, hvor hjortevildtet frit kan græsse under træerne. Hvilket de især gør under de gamle egetræer der lader meget lys passeren ned til skovbunden.  Når egetræerne er over 150 år gammel i Dyrehaven, så får de lov at stå til naturligt nedbrud for eftertiden. Indtægterne fra salg bliver brugt til natur og friluftsprojekter.