Skovgræsning i Ål plantage

08-02-2019

I Ål plantage kan man opleve græssende kreaturer i skoven. Der græsser i øjeblikket 28 stude af racen Belted Galloway.

Gallowaystud

Skovgræsningen er etableret som led i naturplejetiltag, hvor kreaturerne skal hjælpe til med at bekæmpe den invasive træart glansbladet hæg. Græsning med kreaturer har vist sig i stor udstrækning at kunne holde hægen nede fordi kreaturerne æder den, og mulighederne for spredning er derfor begrænsede. Pelsen og kreaturernes modstandsdygtighed overfor sygdomme gør, at de er meget hårdføre og kan gå ude hele året.

 

Kreaturerne er hegnet inde i to store hegn på hver 170 hektar. Nogle steder er eksisterende skovveje spærret af hegn, men der er etableret passagemulighed for gående via sluser og cyklende via færiste. Alle er velkomne til at gå eller cykle i græsningsområdet – også med hunde, der som altid skal holdes i snor.

 

  • Bliver du opmærksom på syge dyr, defekt hegn eller dyr udenfor hegnet så kontakt venligst Naturstyrelsen – tlf. 2141 Obfuscated Email