Skovning og plantning i Ål plantage

08-02-2019

Måske har du allerede bemærket det, men Naturstyrelsen har henover efteråret foretaget skovning af både løv- og nåletræ i den bynære del af Ål plantage, der grænser op mod Oksbøl.

Den østlige og centrale del af Ål Plantage ligger bynært, og udvikling af dette vigtige nærrekreative skov- og naturområde er en væsentlig del af målsætningen for plantagen.

Naturstyrelsen har fældet og udtyndet i de mellemaldrene, halvstore bøge og egetræer omkring skovridergården Ålholt. Udtyndingen skal give de blivende træer lys og næring, så  de kan vokse sig til rigtigt store træer med udviklede kroner. Bevoksningen skal på sigt udvikle sig til at bestå af store, sunde og stabile bøge- og egetræer til gavn for både naturen og publikum. Vi vil tilstræbe et vis parkagtigt præg med lys og luft imellem træerne, således at der kommer vegetation imellem dem.

Når der fældes træer i de gamle løvtræsbevoksninger, tages der særlige hensyn til naturværdierne. Fx skader vi bevidst barken på 3 træer pr. ha, så træet indenfor en kort periode dør. Træerne efterlades til naturligt henfald og død og bliver levested for svampe og insekter, hvilket fugle som spætter og mejser vil nyde godt af.

Sådan skades barken med fældehovedet på skovningsmaskinen

Nord og vest for skovridergården er der fældet af en del nåletræ. Det er sket på relativt store flader, fordi nåletræerne af arten Fransk bjergfyr er en ’ikke-hjemmehørende træart’. Bevoksningerne var også blevet ustabile på grund af alder. Så for at undgå et større stormfald er værdierne nu sikret, og nogle mere stabile og attraktive løvtræsbevoksninger kan etableres til foråret.

Lige nu ligger det fældede nåletræ i store stakke. Her skal træet ligge og tørre henover sommeren, hvorefter det vil blive hugget til flis og anvendt som CO2-neutralt brændsel på varmeværker.

Lige nu ligger det fældede nåletræ i store stakke. Her skal træet ligge og tørre henover sommeren, hvorefter det vil blive hugget til flis og anvendt som CO2-neutralt brændsel på varmeværker.

Skovfoged Stiig Charmig Bayer forklarer: ”Området vil efter fældning blive tilplantet med blandede løvtræer med en væsentlig andel af eg og bøg. Nåletræ vil også blive indblandet. Denne kombination af træarter giver mulighed for friluftsliv, biodiversitet og økonomisk produktion. Blandingen af løv og nål er varieret at se på året igennem, med både lysåbne og mere tætbevoksede områder”.

Den lokale bestand af hjortevildt gør det nødvendigt at sætte skovhegn rundt om de tilplantede arealer. Derved undgås vildtbid på de mange nye træer. Skovfyr er plantet uden hegn.