Der skal skoves i Vejlbo Mose– pas på og vis hensyn!

25-02-2019

Vejlbo Mose er en af vores mest populære hundeskove og område til en stilfærdig bynær skovtur.
I de kommende dage bliver der dog knap så roligt, da der skal tyndes ud i træerne i en del af Vejlbo Mose. Det vil give forstyrrelse og vi beder skovens brugere om at vise hensyn, holde afstand og passe ekstra på hunden.

Det er store og grove maskiner der kommer i skoven så pas på!

I den kommende tid skal der fældes træer i Vejlbo Mose mellem den åbne moseflade og ud til Vejlsøvej og Marinelundsvej samt ud mod Horsensvej.  I området står en tæt bevoksning med skovfyr, der skal tyndes. Skovningen sker med store maskiner, det ser voldsomt ud, men er nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig udvikling af skoven: Træerne står simpelthen for tæt og skovbunden bliver efterhånden meget mørk.

Ved at tynde i skovfyrrene får vi mere lys til skovbunden og får bl.a. mere lys ned til den underskov af løvtræer der er på vej under skovfyrene. På sigt får vi derved en blandet skov med gamle skovfyr og en underskov af især eg og bøg.  Det er i øvrigt en af de sidste gange, der bliver skovet i Vejlbo Mose, da skoven senest i 2026 skal overgå til urørt skov.   

I den periode hvor vi skover beder vi gæsterne om at vise hensyn. Maskinerne er store og ikke ufarlige så venligst hold god afstand, mindst 60-70 meter både til skovningsmaskinen og den traktor der kører træet ud - og pas ekstra godt på din hund. 

Undervejs i skovningen forsøger vi at friholde de mest bruget stier, men det kan ikke undgås at der komme til at ligge grene, og nogle stier vil i korte perioder blive helt lukket for færdsel.

Nå vi er færdige vil vi sørge for, at der blive ryddet op og eventuelle skader på stien vil blive udbedret.

Skovningsperioden er kortvarig, men voldsom. Enkelte stier vil i korte perioder blive lukket for færdsel men skoven som helhed bliver ikke lukket, men hold afstand til maskinerne og er I usikre så kan vi anbefale jer at bruge en af vores andre bynære skove, f.eks. Arboretet bagved Ferskvandscenteret.