Systematisk indsamling af gevirer forstyrrer hjortene

18-02-2019
Arkivbillede af to børn, der har fundet en kastestang under leg i skoven. Kastestangen fik dog lov at blive liggende i skovbunden, efter at den var blevet nøje undersøgt.

Igennem de seneste år har vi på Naturstyrelsens arealer i Thy set en uhensigtsmæssig udvikling, hvor et stigende antal af skovenes brugere systematisk indsamler de kronhjortegevirer, som hjortene hvert år taber i perioden fra januar og de følgende måneder.

Disse såkaldte ”kastestænger” kan hyppigst findes på de steder, hvor hjortene (kronhjortehannerne) opholder sig i dagtimerne. Der er typisk tale om tætte bevoksninger, hvor dyrene hviler sig og sparer på energien i den næringsfattige og hårde vinterperiode. Krondyrene, både hjorte, hinder og kalve, har brug for al den ro de kan få i denne periode, og det får de ikke, når jagten på kastestænger går ind.

Den mere eller mindre systematiske gennemtrawling af de tætte bevoksninger er en unødvendig og skadelig forstyrrelse af krondyrene og hæmmer en naturlig adfærd. En naturlig adfærd for krondyrenes vedkommende omfatter bl.a. at dyrene er relativt aktive om dagen. Derved får de forbedrede muligheder for fødesøgning i en presset tid, hvortil der som ekstrapræmie kommer, at skovenes brugere har større mulighed for at se de græssende krondyr.

Hvis man som privatperson på sin tur i skoven er så heldig at finde en kastestang, må man gerne tage den med hjem som et minde om dagen. En systematisk gennemtrawling af bevoksningerne er ulovlig, fordi det forulemper dyrene. Overtrædelser af dette kan blive politianmeldt og medføre bødestraf.

Ligeledes er det forbudt at indsamle kastestænger til andet end privat brug. Det er f.eks. ikke privat brug, hvis du indsamler kastestænger og videregiver dem mod enhver form for betaling - eller hvis du bruger kastestænger i dekorationer og derefter sælger dekorationerne.

Læs mere om reglerne her.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent