Sjælden gæst ved mølledammen

21-02-2019

- Oplev en lille fugl i smoking, hoppe ned i og op af vandet som en anden James Bond i aktion.

Vandstæren er ikke helt almindelig i Danmark. Det vurderes at der yngler færre end 10 par her i landet. De fleste af de fugle vi ser her er træk- og strejffugle, der ankommer i efteråret og flyver tilbage til ynglepladserne i Skandinavien i løbet af foråret - marts/april.

 

Foto venligst udlånt af Flemming Storgaard. Vandstæren søger føde i vandløbet ved Hald.

Når vi skal have en chance for at se denne vævre lille fugl, så er det ved vandløbene her i vinterhalvåret. Vandstæren ses ofte ved bredden af vandløb, på en sten eller gren i vuggende bevægelser før den foretager sine hurtige dyk ned i vandet for at finde forskellige smådyr. Byttedyrene kræver klare vandløb, så vandstærens tilstedeværelse og antal er et godt pejlemærke for at vandløbet er rent.

 

Forslag til hvor du kan opleve Vandstæren:

Niels Bugges Kro ved Hald, Viborg. Her ses vandstæren ved mølledammen og i vandløbet ind i Troldeslugten eller langs vandløbet ud mod Hald Sø.

Ørnbjerg Mølle på Djursland og hold øje med bredderne af vandløbet nedstrøms mølledammen, her kan man være heldig at få øje på den lille vintergæst.