Lån en ko i Råbjerg Mose

11-01-2019

Græsning kan være en rigtig god metode til naturpleje; men det kan være dyrt at komme i gang.

LIFE projektet kan hjælpe ejerne af egnede arealer med at dække de fleste investeringer til opstart. Ud over at gøre arealerne klar med rydning af opvækst og sætte hegn er der også mulighed for at låne køer.

Ordningen går kort fortalt ud på, at man låner et passende antal Galloway køer gratis mod at stå for alt vedrørende pasningen af dem. Til gengæld skal man efter 5 år blot levere det samme antal dyr tilbage med nogenlunde samme køn og alder som dem man lånte.

Det betyder at ”overskuddet” af dyr tilhører den, som ejer jorden og har lånt dyrene. Så er der mulighed for at man kan opbygge sin egen besætning og måske endda nå at få lidt godt naturpleje kød i fryseren.

Vi bruger racen Galloway i ordningen fordi de er hårdføre, omgængelige, gode til at spise det vi gerne vil holde nede, og har andre gode kvaliteter i naturplejen.

Hvis man ejer et lille stykke jord kan det være en idé at slå sig sammen med en nabo eller flere om et fælles hegn og fælles låne køer – så er man også flere om at passe dyrene.

Se desuden Nyhedsbrev for januar