Kom og få indflydelse på den nye statsskov ved Snedsted

23-01-2019

Naturstyrelsen Thy inviterer til offentligt møde om skovrejsningsprojektet onsdag d. 6. februar kl. 19 i Snedsted Hallen.

Skovrejsningsområdet som det ser ud lige nu. Billedet er taget fra oldtidshøjen i øst og med retning mod Snedsted by.

Naturstyrelsen Thy inviterer alle til at være med i planlægningen af den nye skov, der til foråret skal plantes nordøst for Snedsted.

Vi vil gerne opfordre alle til at komme og fortælle, hvilke ønsker de har til den nye bynære, rekreativ skov,

fortæller skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Den nye skov der skal plantes på et landbrugsareal nordøst for Snested by bliver på 23 hektar. Her er mange gravhøje, som der fortsat skal være udsigt til, så ca. 10 ha skal være lysåbne naturarealer, mens de resterende 13 ha skal tilplantes med træer og buske.

På mødet vil Naturstyrelsen præsentere området og hvilke muligheder her er. Herefter kan alle komme med ønsker og forslag. Er der interesse herfor blandt de fremmødte, kan der nedsættes et lokalt skovlaug til at følge skovens tilblivelse.

Skovrejsningen sker som led i Naturstyrelsen at skal etablere 100 ha erstatningsskov i Thisted Kommune efter anlæg af det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Plantage.

Se kort over området her.

Kontakt

Claus Rasmussen

Specialkonsulent