Vi fælder træer i skovene

14-01-2019

Den kommende tid fælder vi store løvtræer i skovene omkring Silkeborg.
Hugsten er et led i den helt almindelige skovdrift, hvor salg af træ er med til at finansiere driften af Naturstyrelsens arealer.

De fældede træer sælges enten til eksport eller til danske savværker som bruger træet til møbler, gulve m.m.

Inden vi fælder store løvtræer, søger vi altid for i samarbejde med DOF at gennemgå træerne for bl.a. rovfuglereder og spættehuller, så vi kan lade de træer stå.

Nogle af de skove, vi fælder træer i, er omfattet af Naturpakken og skal udlægges til urørt skov senest fra år 2026. Det gælder bl.a. dele af Nordskoven og dele af Vesterskoven. I overgangsperioden indtil år 2026 vil der i nogle af de bevoksninger, der senere skal være urørte blive gennemført tyndingshugst. Hugsten vil blive nøje tilrettelagt, så der sigtes på at bevare de træer, der har højest naturmæssig værdi – typisk krogede træer med mange sidegrene, mens tyndingen foregår blandt de træer der har højest økonomisk værdi – typisk træer med rette stammer. . De resterende træer får lov til at stå til maksimal levealder og sidenhen til naturligt forfald.

Urørt skov betyder nemlig, at skoven skal være urørt af erhvervsmæssig forstlig drift og at der derfor ikke vil blive fældet og solgt træer efter år 2026.

Læs mere om naturpakken på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/

 Fældning af store træer er spændende at se på, men det kan også være forbundet med livsfare at komme for tæt på. Vi afspærrer veje, stier og spor i de områder vi arbejder i.

Respektér venligst afspærringerne, og hold generelt en afstand  på mindst 100 meter til skovarbejderne, når de fælder store løvtræer. 

  

Samtidig med vi fælder store løvtræer med motorsav, kører der også skovningsmaskiner i skovene og fælder nåletræer.

Når maskinen kører , vil vi også spærre de stier og spor som løber igennem de pågældende områder.

 RESPEKTER afspærringen, når maskinerne kører der og hold i det hele taget en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til maskinerne. 

................................................................................................................................................................................................

 

Kort udsnittene viser med tyk rød streg, hvor vi skal fælde store løvtræer i denne vinter (januar til marts):

Sønderskov

Vesterskov

Nordskov