Fartbump på Kalvebodsti er fjernet.

04-07-2019

De to fartbump på Kalvebodsti, ved indgangen fra Ørestad er nedtaget, da Naturstyrelsen er blevet opmærksom på, at de ikke er opsat i overensstemmelse med gældende regler. Naturstyrelsen vil snarest tage kontakt til politiet for at drøfte, hvordan man på dette sted kan forebygge ulykker mellem cyklister og gående. Naturstyrelsen vil også sørge for at slå græsset omkring lågen, så cyklister og gående nemmere kan se hinanden og tage det nødvendige hensyn.