Monitorering af flagermus

11-07-2019

Automatiske detektorer og frivillige på nattevandring er lige nu i gang med at kortlægge forekomsten af flagermus indenfor Nationalpark Thy

Arkivbillede af en Pipistrelflagermus

I denne uge har frivillige opstillet automatiske detektorer ved søer, vandhuller, skovkanter og levende hegn for at få ny viden om og dokumentere nogle af de vigtigste naturtypers tiltrækning for flagermus. Samtidig vil de frivillige i de sene aftentimer gå planlagte ruter med detektorer. Dette sker som led i at Naturstyrelsen Thy, Biologisk Forening for Nordvestjylland og Nationalpark Thy vil undersøge artsforekomsten i de vigtigste leveområder indenfor Nationalpark Thy.

Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy har allerede flere steder lavet eller planlægger tiltag, der vurderes gunstige for flagermus. I f.eks. nye vådområder undersøges forekomsten af flagermus, for at se om genopretningen af hydrologien har været gunstig for flagermusene. I de områder, hvor der planlægges indsatser, undersøges forekomsten for at have et godt vidensgrundlag for senere at kunne evaluere effekten af tiltagene.

Flagermus orienterer sig ved brug af ekko lokalisering eller sonar. Under flyvning udstøder de med korte mellemrum små korte ultralydsskrig. Når disse lyde eksempelvis rammer et insekt, en gren eller en husmur opstår der ekkoer. Ultralyde er lyde, der i frekvens ligger over den menneskelige høregrænse. For os forekommer de fleste flagermus altså tyste, selvom mange af dem i virkeligheden larmer ret kraftigt.

Der findes 17 arter af flagermus i Danmark. Alle flagermus er fredede og omfattet af international beskyttelse. Hver flagermusart udstøder små ultralydsskrig på forskellige måder og det er ved brug af detektorerne at det er muligt at registre hvilken arts ultralydsskrig der måles.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder