Storslået udsigt fra ny p-plads

16-07-2019

De to meget store vådområdeprojekter på begge sider af Holbækmotorvejen ved Tempelkrogen er nu færdige og kan nydes fra Naturstyrelsens nye p-plads på Roskildevej.

Udsigt over vådområdet ved Tempelkrogen

De to meget store vådområdeprojekter nord og syd for Holbækmotorvejen ved Tempelkrogen som hhv. Holbæk og Lejre kommuner og Naturstyrelsen har gennemført er nu med etablering af ny p-plads ved Roskildevej helt færdige. Projekternes formål er at tilbageholde kvælstof fra baglandet inden vandet løber ud i Tempelkrogen, som er den inderste del af Isefjorden. Områderne er nu vanddækkede med våde enge og større søer med øer og holme. Den gamle afvandingskanal er ændret så den har et nyt slynget forløb ud gennem området. 

Der er allerede et meget rigt fugleliv med bl.a. ynglende terner og klyder. Havørnene, som yngler i en skov i nærheden, kommer også jævnligt forbi deres nye spisekammer. Når de kommer ind over kan man virkelig se hvor mange fugle der er i området. Flere sjældne fugle som Stylteløber, Silkehejre og Blåvinget And er allerede set i området.

De mange fugle tiltrækker fuglekiggere, som holder øje med fuglelivet. Deres observationer tastes dagligt ind i DOF-basen, så man her kan følge med i hvilke fugle, der er i området.

Se mere i DOF-basen

Der er en trampesti i den del af området som ligger nord for motorvejen.
Syd for motorvejen er jorden efter projektets afslutning igen i privat eje, og her er ikke umiddelbart adgang til området. 

For at give mulighed for at se det nye storslåede landskab har Naturstyrelsen netop afsluttet anlæg af en p-plads med en rigtig fin udsigt over hele det nye vådområde.
P-pladsen ligger på Roskildevej, ca. 500m syd for rundkørslen ved Kalundborgmotorvejen. Lige ved siden af p-pladsen står en af de gamle store vejsten, som oprindelig blev sat op for at vise afstanden fra Købehavn.

Læs om projektet - Tempelkrogen syd

Læs om projektet - Tempelkrogen nord

Læs mere om de gamle vejsten

Læs om stier omkring Tølløse