Så er de nye skove i Brovst plantet

10-07-2019

De to nye statsskove ved Brovst – Bratskov og Bøge Bakker – er nu klar til at blive brugt af byens borgere

De to nye statsskove er klar til brug

De to skove Bratskov og Bøge Bakker er nu plantede. Der er plantet ca. 180.000 træer og buske. Det er også blevet til mange hektar lysåbne områder, som kan udvikle sig til overdrev, høenge, søer og arealer, hvor nabobevoksninger skal sprede deres frø fra bl.a. gamle ege og aske.

De nytilplantede statskove vil fremme områdets insekt- og fugleliv. Der er plantet mange skovbrynsplanter, der vil tilbyde læ og et mangespektret udvalg af blomstrende arter, der vil tilgodese insekt- og fuglelivet. Omgivelserne ved de to søer er friholdt for beplantning og der vil over tid indfinde sig en interessant vegetation på de fugtige enge. Søerne og de fugtige enge vil udgøre et markant landskabselement i forhold til de mange plantninger. Man vil på en tur i området kunne opleve mange forskellige landskabstyper og en righoldig variation inden for en beskeden radius.

Der er allerede nu udlagt enkelte stier, men et endeligt stianlæg etableres først, når hegningerne nedtages. Det er nødvendigt at hegne de mange løvtræsplanter, der ellers ville blive bidt ned af en ganske talrig bestand af råvildt i området. En bestand, der helt sikkert vil stige, når skoven vokser til.

Det hele kan opleves med udgangspunkt i skovenes vejnet og ved ankomsten til skovene er det er muligt at orientere sig på spritnye informationstavler. Fra P-pladsen ved Bratskov kan man bl.a. gå ud til de to søer, hvor der er opstillet bordbænkesæt. Fra Schibstedsvej kan man ved at tage en afstikker fra grusvejen følge en sti ud til det nye overdrevsareal, hvor der er en fin udsigt mod vest fra det nyopstillede bordebænkesæt. Hundeskoven, der er planlagt til at ligge tæt på P-pladsen ved Bratskov vil blive etableret om ganske få uger.

Skovene er med andre ord klar til at blive taget i brug af byens borgere. Træerne er endnu små, men landskabet og de mange tiltag er allerede nu en oplevelse værd. Så kom med ud i Brovsts to nye statsskove.

De nye grundvandsbeskyttende og rekreative skove er etableret i et samarbejde mellem Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Thy.

 

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Per Hyttel

Skovfoged