Sort plastik i naturen. Hvorfor det?

06-07-2019

Naturstyrelsen Nordsjælland er gået i gang med et en indsats mod Kæmpepileurten og Japansk pileurt, som er invasive og breder sig, når den først har fået fodfæste.

Plastikken dækkes af flis, hvor det er muligt. Her ved Hornbæk Plantage.

Japansk pileurt er på IUCN’s liste over de 100 værste invasive arter i verden. Pileurternes rodnet, der består af forvedede jordstængler, der når ned i 2 meters dybde og kan sprede sig 7 m ud ad. De skygger alt andet væk under sig. "Derfor kan du nu se flader i skovbunden og langs veje, der er dækket af sort plastik. Flere steder er der lagt flis over. Dels for at være med til at holde på plastikken på plads, beskytte mod sollyset, men også af æstetiske hensyn. Plastikken skal ligge op til 5 år for at slå planterne ihjel." siger skovfoged Mikkel Bornø Clausen, som håber at dette forsøg med bekæmpelse vil være effektivt. " For de er svære at få bugt med" tilføjer han.

Der er udlagt plastik flere steder langs Gillelejevej, Hornbæk Plantage og ved Hammermølle. Der kommer flere steder til, og vi vil evaluere løbende, så vi er sikre på at vi vælger den rigtige løsning!

Flere steder er indsatsen lavet i samarbejde med Pileurtbanden, som er en frivillig gruppe, der har engageret sig i bekæmpelse af Pileurt, samt erfaring og viden deling – Besøg Facebook gruppen: Pileurtbanden

Meld gerne ind med GPS-koordinater, hvis du møder pileurt på Naturstyrelsen Nordsjællands areal. – Så kan vi bedre danne os et overblik og planlægge indsatsen.

Skriv til Mikkel Bornø Clausen på Obfuscated Email

Læs mere på: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/

 

pileurt

Plastikdække over knust pileurt