Spændende insekter besøger blomsterne i Mols Bjerge

17-07-2019

Rigtig mange insekter ses i denne sommer kravlende rundt i blomsterne på jagt efter føde eller en partner.

Naturstyrelsen blev for nyligt kontaktet af biolog og PhD Studerende Mathias Kaae fra Aarhus Universitet, fordi han ville udtrykke sin glæde over de flotte overdrev, der er i Mols Bjerge.

”Det er fantastisk, så godt det ser ud lige nu. Der er rigtig mange blomster, hvilket er helt optimalt for insekterne” siger Mathias begejstret.  Her er bl.a. slangehoved, mark-krageklo, gul snerre, røllike og mange andre arter. Til overdrevet er der tilknyttet en stor diversitet af arter.

 

Der er mange blomster på overdrevene lige nu. Her ses gul snerre og mark krageklo og nedenfor slangehoved.

Vi mødtes i Mols Bjerge for at gå en tur og snakke lidt om de dyr og planter, der lever på planterne i det store naturområde. Det står med det samme klart, at Mathias er meget entusiastisk, når det drejer sig om naturen generelt og insekter i særdeleshed. Han kender næsten alle de smådyr, vi støder på under gåturen.

En blomst vi særligt går efter er den blåviolette blåhat. Den er nemlig den foretrukne foderplante for en speciel bi – blåhatjordbien. Blomsterne er der heldigvis mange af, og vi når da også at se den lille sjældne bi, men fotografen er desværre for langsom til at få den i kassen.

 

Mathias spejder efter insekter i vegetationen.
En lille svirreflue fouragerer i blomstrende blåhat.

”Faktisk er blåhatjordbien så kræsen, at den kun søger føde på planten blåhat. Den finder pollen i blomsten og samler så meget, at den til sidst har en hel lille kugle. Kuglen graves ned i en gang i jorden, hvor hunnen lægger et æg, som kan leve af pollenkuglen”, fortæller Mathias begejstret.

Blåhatjordbien har en redeparasit – blåhathvepsebien, der selvklart er endnu mere sjælden end blåhatjordbien. Mathias fortæller; ”blåhathvepsebien opsøger blåhatjordbiens redegange og lægger et æg ved de pollenklumper, som blåhatjordbien har lagt. Så det siger sig selv, at blåhathvepsebien er sjælden, når den kun kan leve af en i forvejen sjælden arts indsats med at samle pollenklumper.”

  

Sommerfuglene elsker også blåhat. Her er det en randøje og lille ildfugl, der besøger blomsterne.

Blåhathvepsebien er som gøgen, det man kalder en kleptoparasit. Den udnytter andre arters energiske indsamling af føderessourcer.

”Desværre så vi ikke blåhathvepsebien, men den er også meget sjælden. Jeg har set den her sammen med et hold biologistuderende, så den er i området,” forsikrer Mathias, mens han undersøger insekterne i et par blomster. Til gengæld ser vi mange andre arter fornøje sig i blomstrene blåhat.

”Det er en fornøjelse at se det fine arbejde med at pleje overdrevene, og det er helt fantastisk, som det blomstrer der i år”, siger Mathias.

 

Kreaturerne der plejer området - lige nu er det dog tid til et hvil.

Store dele af Mols Bjerge forvaltes af Naturstyrelsen. Naturplejen udføres hovedsageligt med græssende kreaturer. Dyrerne går i store folde, hvor de græsser arealerne og derved holder dem lysåbne og fri for tilgroning af buske og træer.

Mols Bjerge er udpeget som et særligt naturområde under det såkaldte EU Habitatdirektiv. Dette medfører nogle forpligtigelser for Naturstyrelsen, som skal sikre de registrerede naturtyper og arter, der er i området. 

Læs mere:

Du kan læse mere om Mols Bjerge i den digitale guide.

Læs mere om blåhatjordbien.