Vandreruterne i Lodbjerg Plantage er blevet opgraderet

09-07-2019

Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy har i samarbejde opgraderet vandrestierne i Lodbjerg Plantage

Den netop etablerede Sorte Næse Rute, hvor ruten går fra Lodbjerg Sande og ned på stranden ved foden af kystskrænten.

Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy har siden starten af 2019 arbejdet på at forbedre og udvide vandrestierne i Lodbjerg-området. Fire af stierne - nemlig Lodbjergruten, Penbjergruten, Sorte Næse Ruten og Flade Sø ruten – har nu udgangspunkt fra Lodbjerg Fyr, som Nationalpark Thy tidligere på året indviede med nye tilbud efter en gennemgribende istandsættelse. En femte rute – Baunehøjeruten - har udgangspunkt fra Lodbjerg Kirke. Derudover går Vestkyststien igennem området og forbi Lodbjerg Fyr.

De fire vandreturer fra fyret giver mulighed for at opleve de 4 naturtyper omkring Lodbjerg Fyr, nemlig plantagen, klitheden, kystskrænterne og søerne. Stierne har forskellige sværhedsgrader, men byder alle på store naturoplevelser,

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy og tilføjer:

Vi har også udarbejdet en ny vandreturssfolder over området. Vandretursfolderen har et stort kort i A3 format over Lodbjerg og Hvidbjerg plantager, Flade og Ørum Sø og de omgivende klitheder Lillehav og Lyngby Hede. Foruden kortet har vandretursfolderen beskrivelser af områdets natur og seværdigheder.

Vandretursfolderen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, men den vil også være at finde i folderkassen under de nye ”Velkommen til Lodbjerg Plantage” skilte ved p-pladserne i Lodbjerg Plantage. Velkomstskiltene har, foruden en kort beskrivelse af plantagen og naturen omkring, også et detaljeret kort over plantagen og de omkringliggende områder, samt vandreruternes forløb. Snart følger tilsvarende velkomsttavler for Hvidbjerg Klitplantage.

Opgraderingen af vandreruterne i Lodbjerg er en del af projektet Trædesten til Naturen, som er et partnerskab mellem Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy, mens den nye folder og skiltning sker som led i fornyelse af Naturstyrelsens mange rekreative tilbud på de statslige naturarealer.

Nedenfor ses det nyrenoverede Lodbjerg Fyr. hvorfra at Lodbjergruten, Penbjergruten, Sorte Næse Ruten og Flade Sø ruten har deres udgangspunkt fra:

Lodbjergruten forløber gennem den smukke Lodbjerg Plantage:

Penbjerg Ruten går til toppen af Penbjerg, hvorfra at den gode udsigt over KLitheden kan opleves:

Flade Sø Ruten går rundt om Flade Sø:

Sorte Næse Ruten går over Lodbjerg Sande og ned til stranden for foden af kystskrænten, langs stranden mod syd og tilbage op af kystskrænten Pæoskær Bakker. Det er en flot, men fysisk krævende tur:

 

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig