Ringmærkning af vendehalsunger i Rold Skov

15-07-2019

Naturstyrelsen Himmerland har et samarbejde med DOF, lokalafdeling Nordjylland, om et vendehalsprojekt. Baggrunden er, at vendehalsen ikke er særlig udbredt i Danmark og i særdeleshed ikke i Rold Skov-området.

Vendehalsunger

Naturstyrelsen Himmerland finansierer specialbyggede redekasser til vendehalsen og DOF Nordjylland sørger for at sætte redekasserne op på egnede steder i Rold Skov. Redekasserne sættes op 2-og-2, hvor den ene kasse så ofte bebos af musvitter, kan den anden redekasse forhåbentligt bebos af et vendehalspar. Redekasserne sættes op så de ikke umiddelbart kan ses fra skovstierne, så det er ikke umiddelbart muligt for almindelige skovgæster at iagttage redekassen

Når redekasserne er sat op i skoven følger DOF med i, om der kommer vendehalse i redekasserne. Hvis dette lykkes, vil både de voksne fugle og deres unger blive ringmærkede.

Siden 1. maj 2019 har et vendehalspar beboet en af kasserne i Rold Skov tæt på Urskoven. Hunnen lagde 11 æg, hvoraf 2 var golde. Ungerne er blevet udrugede og fodrede, men desværre døde en af ungerne. I slutningen af juni måned blev de 8 unger ringmærket. Få dage forinden var de 2 forældrefugle også blevet ringmærket.

Langvarig erfaring viser, at den kortvarige forstyrrelse i forbindelse med ringmærkningen ikke påvirker yngleaktiviteterne i nævneværdig grad, men yngleparret bør ikke forstyrres yderligere.

Ringmærkningerne foregår med licens fra Ringmærkningscentralen under Københavns Universitet. Ved genfangst kan de ringmærkede fugle i de kommende år give vigtig viden om vendehalsens træk, stedfasthed og flere andre spørgsmål.

Se evt. video af ringmærkningen på Facebook: https://www.facebook.com/1611014925817368/posts/2316467291938791/

Fakta:

Vendehalsen hører til en underfamilie inden for spætterne. Den er den eneste art indenfor spættefamilien, som tager på træk om vinteren. Den er udbredt fra Europa og det nordligste Afrika i vest og østpå i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavet og Japan. I Europa er den vidt udbredt, men mangler i det nordligste Skandinavien.

Set fra ryggen kan den ligne et stykke bark, som gør den mindre iøjnefaldende. Det danske navn og det videnskabelige artsnavn refererer til, at fuglen kan dreje hals og hoved ekstraordinært, når den bliver skræmt. Dette kan sammen med dens hvæsende lyd og den lange tunge, der ender i en hornagtig spids, få fuglen til at minde om en slange. Endda så meget, at den faktisk kan skræmme mindre rovdyr. Føden består primært af myrer.