De sårbare våde naturperler ved Fosdalen har fået et løft

17-06-2019

Der er udført en række restaureringsarbejder på statens naturarealer i Fosdalen, og en ny sti gør det nu muligt at opleve naturen i området.

Svenstrup Å slynger sig igennem landskabet ved Fosdalen

Alle kender Fosdalen og de frodige slugter og ikke mindst det fine kildevæld fra bakkerne, der giver en rislende bæk, som stien fra toppen af Fosdalen følger hele vejen ned til P-pladsen nederst i dalen. Lige så fint og naturligt bækken løber i selve dalen ligeså kunstigt har forholdene indtil nu været neden for selve Lien-skrænten. Her løb kildevandet i en vejgrøft og langs vejen ud i Svenstrup Å.

Der er nu udført restaureringsarbejder på Naturstyrelsen Thys arealer, der skal styrke de sårbare våde arealer neden for Fosdalen. Selve Fosdalbækken løber nu ind over P-pladsen neden for skrænten og fortsætter i slyngninger ned mod Svenstrup Å. Samtidigt er der etableret et stiforløb langs bækken fra Fosdal Naturcenter til foden af Fosdalen. Vest for Naturcenteret er åen på et kort stykke omlagt og restaureret, så åen igen slynger sig igennem landskabet. Samtidigt er der ved lukning af en grøft skabt et nyt vådområde ganske tæt på Naturcentret.

Ved en jordfordeling har Naturstyrelsen Thy erhvervet 10 hektar lysåbne naturtyper og ikke mindst et rigtigt fint rigkær, hvor der lige nu blomstrer masser af trævlekroner, purpur-, kødfarvet-, og plettede gøgeurter samt sumphullæbe. Lige nu skal man have gummistøvler og god kondi for at nå derud, men på sigt er det meningen, at hele området skal gøres mere tilgængeligt med et stiforløb og broer over Svenstrup Å.

Tiltagene er en del af Life Rigkilde projektet, som Jammerbugt Kommune arbejder på i samarbejde med Naturstyrelsen. Læs mere om Life Rigkilde projektet her.

Kontakt

Per Hyttel

Skovfoged