Robust kvæg skal forbedre Ekkodalens natur

14-06-2019

Det blev Burgenda Bison Ranch og Stutteri Munkhøj, som vandt forpagtningsaftalerne for Ekkodalen og Grønnevad. Begge forpagtere løser opgaven med besætninger af den robuste kvægrace Galloway.

Gallowaykvæg fra Stutteri Munkhøj i gang med naturplejen i Grønnevad.

Fem forskellige parter bød på forpagtningen af græsning i Ekkodalen og i sprækkedalens fortsættelse Grønnevad øst for Almindingsvej. Det bedste bud på græsningen af Ekkodalen blev afgivet af Burgenda Bison Ranch v. Jens og Laila Buhl-Madsen. De holder amerikanske bison på deres gård ved Knudsker Plantage, men opgaven i Ekkodalen vil de løse med dyr af skotsk afstamning, nemlig Gallowaykvæg, som er en særdeles robust kvægrace, der er god til naturplejeopgaver. Burgenda Bison Ranch har allerede Gallowaykvæg, men skal nu have flere.

På den anden side af landevejen i Grønnevad kom det bedste bud fra Stutteri Munkhøj v. Per Christensen. Munkhøj har allerede græsset den østligste del af Grønnevad med Gallowaykvæg og islandske heste, og nu udvides besætningen af Gallowaykvæg, så de kan græsse hele området.

I udbuddet blev der lagt vægt på, at forpagterne skal sikre et balanceret græsningstryk, så der stadig græsses nok til at opvækst af træer og buske holdes nede, men ikke så kraftigt, at der ikke er en god variation i vegetationens højde til gavn for den biologiske mangfoldighed. Formålet med græsningen er nemlig at holde landskabet åbent og sikre en større biodiversitet i dalens lysåbne natur.

En del af aftalen er også, at det græssende kvæg skal være fredelige dyr, som ikke opsøger mennesker, så man trygt kan gå en tur i Ekkodalen, selv om man med det nye, store hegn som blev etableret i 2018 skal gå igennem kvægfolden nogle steder.

Begge vores nye forpagtere har tid nok til at forberede sig på de nye opgaver, for det er først ved årsskiftet de overtager græsningen af de nye områder. Indtil da er det de nuværende forpagtere som græsser Ekkodalen og den vestligste del af Grønnevad.