Dannebrog 800 år

03-06-2019

800 års jubilæet markeres i Hjelm Skov den 15. juni (Valdemarsdag), hvor der på Kongens Forhøjning bliver holdt en festgudstjeneste.

Kongens Forhøjning i Hjelm Skov ved AabenraaKongens Forhøjning i Hjelm Skov.

I år 1219 dalede Dannebrog ned fra himlen i Estland, lyder fortællingen. Dannebrog er dermed Verdens ældste nationalflag. Fortællingen siger at Aabenraa-egnen efterfølgende var det første danske område, der modtog Dannebrog, efter flagets himmelfald. Det fortælles at Valdemar Sejr efter sit Estlandstogt sejlede til Kongens Forhøjning på sin vej til Urnehoved Tingsted. Dengang gik fjorden længere ind i land end i dag. I dag ligger Kongens Forhøjning inde midt i Hjelm Skov, et pænt stykke vej fra Fjorden.

800 års jubilæet markeres i Hjelm Skov den 15. juni (Valdemarsdag), hvor der på Kongens Forhøjning bliver holdt en festgudstjeneste. Denne arrangeres af Aabenraa Provsti. Der er afgang mod højen fra Skovtrolden på Hjelmalle kl. 11.30, hvor Den Sønderjyske Garde med faner i front vil lede an. Kl. 12 vil Borgmester Thomas Andresen byde velkommen, hvorefter der vil væres prædiken ved biskop Marianne Christiansen.

Der vil endvidere i dagene 14.-16. juni være en lang række arrangementer i Aabenraa og omegn, der markerer 800 året. Disse er bl.a. arrangeret af Byhistorisk Forening, Kongehøjskolen, Shop i City og Spejderne.