True Skov udvides med 70 ha

19-06-2019

True Skov vokser med 70 ha i 2020. Udvidelsen sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, Aarhus Vand og Naturstyrelsen Søhøjlandet. Tirsdag den 25. juni kl. 16:30 er der offentligt møde om udvidelsen. Mødet holdes på Lyngby Sognegård.

Ny skov - set fra oven, foto: Rasmus Hjortshøj

True Skov vokser med 70 ha i 2020. Udvidelsen sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, Aarhus Vand og Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Med de nye arealer kommer True skov helt ud omkring Yderup og Lyngby og skaber nye landskabelige sammenhænge for natur- friluftsliv. Arealerne ligger umiddelbart vest for de 2 rastepladser Blankhøj og Petersminde ved E45.

Se luftfoto med de nye skovarealer HER

Vi har tænkt de allerførste tanker mht. den landskabelige udformning af tilplantninger, naturlig tilgroning, lysåben natur og stisystemer. Nu vil vi gerne høre naboernes og de kommende brugeres bemærkninger, ønsker og forslag, før vi går videre med planlægningen.

Kom og hør om planerne og vær med til at forme det fremtidige skovlandskab.

Program

  • Velkomst ved Naturstyrelsen og Aarhus kommune
  • Kort præsentationsrunde
  • Præsentation af arealerne der er i spil til skovrejsning i 2020 og vigtige landskabelige sammenhænge.
  • Fremlæggelse af de første ideer til skovlandskabets udformning som udgangspunkt for drøftelser
  • Spørgsmål, bemærkninger, ønsker og forslag
  • Tak for i dag med kort information om et nyt møde i sensommeren med markvandring

Tid og sted: 25.juni 2019 kl. 16:30 – 18:30 (der serveres øl/vand og snacks), Lyngby Sognegård, Lyngbygårdsvej 41.

Tilmelding: af hensyn til lokaleindretning m.m. bedes man tilmelde sig til Obfuscated Email

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Anders Busse Nielsen, tlf. 51 33 06 92 eller Obfuscated Email 

 

Præsentation af planerne og referat af mødet

Se præsentationen af ideerne til skovlandskabets udformning på de nye arealer her

51 engagerede borgere deltog ved mødet. Her kan du læse referatet, der sammenfatter deres mange bemærkninger og ønsker