Urørt skov ved Fussingø

12-06-2019

Regeringen indgik i maj 2016 en ”aftale om Naturpakke” hvormed der skal udlægges mere urørt skov i Danmark. Et af områderne, som om få år lades helt urørte, er Indskovene ved Fussingø.

Indskovene ligger vest for Randers ved Fussing Sø. Arealerne har for størstedelens vedkommende været skovbevokset i en meget lang periode. Terrænet er meget kuperet og har derfor ikke været interessant til agerbrug.

 

Når en skov lades urørt vil den over årene ændre karakter. De træer der dør af ælde eller vælter i en storm for lov til at blive i skoven og skoven får lov til at forynge sig selv med de små træer som måtte finde en passende plads at vokse. Skoven vil blive vild og mangfoldig og det er præcis det som er maålet af hensyn til at sikre den biodiversitet som er knyttet til urørt skov. Men det vil tage meget lang tid før skoven finder sin endelige form.

 

I Indskovene er der flere steder hvor skoven allerede har været urørt i rigtig lang tid. Det skyldes dels gamle fredninger som har forbudt drift og hugst af træ i dele af skovene samt den tidligere udpegning af urørt skov, som skete i midten af 1990’erne. Besøger man disse dele af Indskovene er det muligt at ”smugkigge” på, hvordan de kommende nyudlagte urørte skove kunne tænkes at se ud en gang i fremtiden.

 

Hvis man parkerer på p-pladsen der hvor Kardamsvej går ud fra Vasevej (ved indkørslen til Kardamsvej 1) har man et rigtigt godt udgangspunkt for en tur hvor nogle af de ”gamle” urørte skovbevoksninger kan studeres. Et kort med det eksisterende urørte skov fremgår af dette fakta-ark https://nst.dk/media/246280/kjy_indskovene_faktaark.pdf. Den lille sø Kardammen og p-pladsen ligger lige midt i kortet.

 

Hvis du er til en kort tur, så gå rundt om Kardammen og se på skovbevoksningerne vest og nord for den lille sø. En længere tur kan du selv tilrettelægge ud fra kortet.

 

Der vil i øvrigt fortsat være adgang til de urørte skove i overensstemmelse med adgangsreglerne. Det må dog forventes, at skovene kan blive mere ufarbare med flere væltede træer og flere fugtige partier også med stående vand.