Beskyt Melby Overdrev

15-05-2019

Søndag d. 12. maj havde Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening et velbesøgt arrangement om naturen på Melby Overdrev

De smukke grønne busksommerfugle var på vingerne

Allerede før kl. 10 var der mødt over 40 mennesker op til arrangementet ved Melby Overdrev.  Foreningerne bød på kaffe, te og en kanelsnegl. 

Naturfredningsforeningen fortalte om det store arbejde som 50-100 frivillige to gange om året udfører på overdrevet med at trække småtræer op for at bevare den åbne hede. Ornitologisk forening  fortalte om de mange jordrugende fugle, som i særlig grad bliver forstyrret af løse hunde. Flere af disse fuglearter er ret sjældne, f.eks. Sortstrubet bynkefugl, Hedelærke og Natravn. Naturstyrelsen fortalte om afgræsning af heden med heste og kvæg, afbrænding og indsatsen for at hindre løse hunde i området både pga. af fugle og andre dyr, men også pga. andre mennesker og hunde i snor, der ikke bryder sig om at blive kontaktet af en fremmed hund. I ugen op til arrangementet blev flere løse hunde noteret. Det koster ca. 2.000 kr. pr. hund, når politiet sender et brev. Der er hundeskov i Liseleje plantage lige op til overdrevet, hvor hunden må gå løs, så længe at ejeren har den under fuld kontrol og den ikke generer dyrelivet og andre mennesker.

Deltagerne fik en guidet tur ud over heden. Der blev set sortstrubede bynkefugle og hedelærker, og der blev lyttet til mange sangfugle. Der blev set næsten 20 grønne busksommerfugle, en flot hugorm, et meget stort markfirben. Desuden blev der fundet flere klynger af nikkende kobjælde. Det var dejligt at se så mange mennesker til arrangementet og at møde deres store nysgerrighed og interesse for Melby Overdrev.

Markfirben