Hundeskoven i Klosterheden-Vest midlertidigt lukket

06-05-2019

På grund af skovningsarbejde med store maskiner er hundeskoven lukket af sikkerhedsmæssige årsager i ca. 2 uger fra 6. maj.

Hundeskoven, der ligger umiddelbart vest for skovridergården/enhedskontoret Sønderby - og Møllesøen ved Gl. Landevej, er lukket ca. 2 uger. 

De små plantede og selvsåede træer skal have mere lys for at kunne udvikle sig, derfor er det nødvendigt at skove nogle af de gamle træer. De skovede træer afsættes til bygningstømmer, topenderne udkøres og flishugges.

Maskinerne kører kun på indlagte hugstspor, samt nogle enkelte af stierne, der forbinder hugstsporene. Der tages videst mulig hensyn til stierne, og efter endt arbejde vil de blive gennemgået. I rummet mellem stierne vil der blive efterladt grene.

Lige efter skovningen kan det virke ”lidt rodet”. Vi vil bestræbe os på at gøre indgrebet så skånsomt som mulig. I den lukkede periode henvises til hundeskovn i Hornet (i østenden af Klosterheden) ved Resenvej.

Vi håber på forståelse.

For yderligere information kan skovfoged Niels Pedersen kontaktes på 25 27 63 80.