Nyt samlet naturområde i Havørnens Rige ved Hejrede Sø indvies den 5. maj kl. 13

03-05-2019

Efter næsten 30 år er det nu lykkedes at skabe et sammenhængende naturområde ved Lysebro Mose og Højene. Hele området er nu statsejet.

Egnskarakteristisk gammelt piletræ

Søndag den 5. maj 2019 kl. 13.00-16.00 markerer Naturstyrelsen at området Lysebro Mose og Højene ved Godsted nu er gjort tilgængelig med helt nye informationstavler, landkendingspunkter og ny placering af det gamle fugletårn, som tidligere stod ved Hejrede Sø. På dagen kan man komme på guidet tur i 3 etaper og høre om eng, skov og hvorfor græssende dyr kan hjælpe fugle og frøer. Man kan også blive klogere på, hvorfor der er så mange fortidsminder netop her. Desuden byder dagen på en markvandring til glemte kulturspor og den gamle roebanedæmning, der fortæller om en driftig tid hvor sukkerroerne satte egnen på Danmarkskortet. Efter turen er der lækre smagsprøver fra Alsø Gårdbutik, hvis køer laver naturpleje i området.

Fra fugletårnet er der udsigt over det for lollandske forhold ganske bakkede terræn med grønne enge, ellekrat, tørveskær og markante gamle træer. Mellem de gamle bronzealderhøje græsser geder og får og fuglelivet i området nyder godt af de til tider oversvømmede enge. 

"Der er en helt særlig stemning i området med det rige fugleliv – hvem ved, måske kommer der en havørn forbi! Vi har nu opdateret vores folder Havørnens Rige, som vi lancerer på dagen", udtaler skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen.

 Med det nye sammenhængende naturområde ved Lysbro Mose og Højene er der nu endnu flere natur- og oplevelsesmuligheder i Naturpark Maribosøerne. Området byder på masser af muligheder og indgår derfor som et vigtigt støttepunkt i den østlige del af Naturparken. 

”Vi er rigtig glade for, at der nu er skabt ny natur og oplevelsesmuligheder i dette spændende område”, udtaler Frederik Cordes, leder af naturafdelingen i Guldborgsund Kommune og formand for Naturpark Maribosøernes Brugerråd.

Området indgår i en perlerække af muligheder, der samlet formidles i projektet ”Naturlandet Lolland-Falster” til glæde for borgere og turister.

Turen afholdes i samarbejder med Guldborgsund Kommune, Naturlandet Lolland Falster og Museum Lolland Falster.

Yderligere oplysninger:

Naturvejleder Marie Roland, Naturstyrelsen Storstrøm Obfuscated Email, 2249 6592