Naturlegeplads, shelters, bålhus og afgræsning med heste i det tidligere skydeterræn syd for Klitmøller

10-05-2019

Der var god stemning og masser af gode ideer på borgermødet i Klitmøller d. 2. maj 2019 omkring to fremtidige partnerskabsprojekter ved Trøjborg

Billede af det areal, hvor Klitmøller Borger- og Handelstandforening ønsker at placere en naturlegeplads med shelters, bålhus og toiletfaciliteter

Der var ca. 20 fremmødte, da Klitmøller Borger- og Handelstandforening, Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy torsdag d. 2. maj holdt et borgermøde på Klitmøller Friskole om to projekter på det tidligere skydeterræn ved Trøjborg.

På mødet fremlagde medarbejdere fra Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy en projektide om afgræsning med heste i området. Som et forsøg skal afgræsningen ske med få dyr på arealet, der til gengæld skal gå ude hele året. Dette skal selvfølgelig ske indenfor gældende regler.

Klitmøller Borger- og Handelstandforening præsenterede foreningens projektide om at etablering af en naturlegeplads med bålhytte, shelters og toiletfaciliteter i området, hvor der tidligere var faciliteter og opholdsarealer for militæret.

Der var en god stemning på mødet og begge projekter blev vel modtaget af de fremmødte, som også havde rigtigt mange gode ideer til den konkrete udformning og samspillet af de to projekter,

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy.

Vi er rigtigt glade for at byens borgere valgte at komme til mødet og være med til at bidrage til vores ideoplæg for det tidligere skydeterræn i Klitmøller. De ideer vi fik med fra mødet tager vi nu med os i vores videre arbejde på planen, som vi skal have lavet i samarbejde med alle projektpartnere og interessenter, bl.a. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune, Nationalpark Thy, borgere, og foreninger,

fortæller bestyrelsesmedlem i Klitmøller Borger- og Handelstandforening Mai Knudsen.

Forsøget med helårsgræssende heste, ser vi frem til. Vi vil gerne fra idé til handling og fra teori til virkelighed, så vi kan blive klogere på hvordan helårsgræsning påvirker klithederne,

fortæller naturmedarbejder i Nationalpark Thy Anna Gudrun Worm.

Et kort referat fra mødet kan læses her. Nedenfor ses kort med en skitse af de to projekter. Det blå areal viser den omtrentlige placering af naturlegepladsen m.v. Det røde areal viser det første udkast til en hegnslinje vedr. græsningsprojektet.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig

Mai Knudsen

Bestyrelsesmedlem ved Klitmøller Borger- og Handelstandforening

Anna Gudrun Worm

Naturmedarbejder ved Nationalpark Thy