Naturstyrelsen fjerner uønsket trævækst langs Bryrupbanestien

28-05-2019

Naturstyrelsen Søhøjlandet vil i de kommende uger foretage nedskæring og fjernelse af en del af trævæksten på Naturstyrelsens arealer langs Bryrupbanestien på strækningen fra Them til Dalgasgade i Silkeborg.

Bryrupbanestien nær Rodelundvej syd for Silkeborg

Naturstyrelsen Søhøjlandet vil i de kommende uger nedskære og fjerne en del af trævæksten langs Bryrupbanestien og på skrænterne langs stien på strækningen fra Them til Dalgasgade i Silkeborg.

Arbejdet sker for at sikre uhindret færdsel i hele stiens bredde og for at forhindre, at trærødder skader stiens belægning. 

Fældning og fjernelse af trævæksten kommer til at foregå fra stien. Arbejdet forventes således ikke at komme til at berøre private grundejere langs stien – bortset fra, at man vil kunne se og høre maskiner arbejde på banedæmningen.

Arbejdet omfatter også den bymæssige del af stiforløbet mellem Silkeborg Vesterskov og Dalgasgade.

Naturstyrelsen håber ikke, at arbejdet vil blive til gene for beboerne langs stien.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Per Kristensen, tlf. 20 70 12 11 eller Obfuscated Email

 

Torben Bøgeskov

Naturvejleder