Plejetiltag på Randbøl Hede

21-05-2019

Tinksmeden er en rødlistet art, hvilkelt vil sige at den er truet globalt, og den er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området ved Randbøl Hede. Den yngler især på heder med småsøer, derfor er denne hede et oplagt yngleområde. Naturstyrelsen har lavet plejetiltag på Randbøl Hede, som blandt andet tilgodeser Tinksmeden.

Du kan høre Simon Bo Sørensen fortælle meget mere om plejetiltagene i videoen herunder.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.