Plejetiltag på Randbøl Hede

21-05-2019

Tinksmeden er en rødlistet art, hvilkelt vil sige at den er truet globalt, og den er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området ved Randbøl Hede. Den yngler især på heder med småsøer, derfor er denne hede et oplagt yngleområde. Naturstyrelsen har lavet plejetiltag på Randbøl Hede, som blandt andet tilgodeser Tinksmeden.