Plejetiltag på Randbøl Hede

21-05-2019Oversigtsfoto over Randbøl Hede

Tinksmeden er en rødlistet art, hvilkelt vil sige at den er truet globalt, og den er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området ved Randbøl Hede. Den yngler især på heder med småsøer, derfor er denne hede et oplagt yngleområde. Naturstyrelsen har lavet plejetiltag på Randbøl Hede, som blandt andet tilgodeser Tinksmeden.

Du kan høre Simon Bo Sørensen fortælle meget mere om plejetiltagene i videoen herunder.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies