Sjælden bille fundet i det naturgenoprettede areal ved testvindmøllerne i Østerild

22-05-2019

Den sjældne bille lille guldløber er fundet den 12. maj ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild

Lille guldløber. Foto: Jørgen Peter Kjeldsen

Den 12. maj fandt Jørgen Peter Kjeldsen / Ornit.dk en sjælden bille – den smukke, metalskinnende lille guldløber ved det Nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

Billen er rovløbebille. Den er på den nationale liste for truede arter, rødlisten som sårbar. Ifølge hjemmesiden Danmarks Natur og Fugle er arten gået kraftigt tilbage i de fleste andre europæiske lande. Den foretrækker våde moseområder og eller tørre heder. Ved naturgenopretningen i Østerild er netop begge dele etableret.

I forbindelse med etableringen af Testcentret blev der i 2012 ryddet skov for at skabe plads til testmøllerne. Hvor billen er fundet var der dengang tæt bevoksning af halvstore grantræer. Træerne blevet fældet, rødderne rykket op og i 2014 lavede en bulldozer en række nye søer. Det har skabt våde og tørre områder i en mosaik. Jørgen Peter Kjeldsen har tidligere fundet to arter af vandnymfer i samme område.

Det fantastiske er, at nye arter af sig selv finder de nye levesteder og tager dem i besiddelse,

fortæller naturplejeansvarlig i området Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy.

Fundet af lille guldløber er endnu et eksempel på, at nøglen til at bevare de sjældne arter er at give dem et råderum at leve i.

Billede af søen hvor den lille guldløber blev fundet:

Kortet viser, hvor den lille guldbille blev fundet:

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør