Skovbrand i Stenbjerg Plantage

08-05-2019

Branden i Stenbjerg er slukket og nu vurderes skaderne

Billede fra det brændte skovområde i det vestlige Stenbjerg Plantage

Sent tirsdag aften lykkedes det brandfolk med hjælp fra skovarbejdere og lokale entreprenører at få kontrol over skovbranden i Stenbjerg Plantage. Arbejdet med at efterslukke branden vil dog vare et par dage endnu.

Der er brændt ca. 20 ha skov, hovedsagelig 120-årige bjergfyrbevoksninger på sandet jord i den vestlige del af Stenbjerg Plantage i området mellem Istrupvej og Redningsvejen,

fortæller klitplantør Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Når vi er færdige med slukningsarbejdet vælger vi at holde hænderne i lommen og gøre ingenting. Så kan naturen få lov til at gå sin egen vej. Herude i det vestlige Stenbjerg vil naturen hurtigt springe i hede, og på længere sigt vil der komme naturlig etableret trævækst. Hvorvidt arealet skal holdes lysåbent kan der tages stilling til senere.

Skovbrande er helt naturlige, og flere arter er tilpasset til netop brændte skovarealer. Ild bruges også aktivt i vores naturpleje, men kun under kontrollerede forhold. Ukontrolleret brand som denne kan medføre betydelige skader på både personer og materiel.

Det brændte areal er skitseret på nedenstående kort:

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør