Offentligt møde i Rydhave Skov om biodiversitetsskov

16-05-2019

Naturstyrelsen Vestjylland indbyder til offentligt møde/skovtur om anden biodiversitetsskov og urørt skov ved Rydhave tæt på Vinderup.

På det offentlige møde vil Naturstyrelsen informere om de konkrete udpegninger i Rydhave Skov. Ligeledes vil du få mere viden om processen frem mod overgangen til anden biodiversitetsskov, herunder potentielle tiltag til gavn for biodiversiteten, skovningsaktiviteter samt forventninger til skovenes fremtidige udvikling.

Mødet afholdes tirsdag d. 28. maj 2019, kl. 19.00 - 21.00. Vi mødes ved den store P-plads syd for Rydhave Slot, tæt ved adressen Holstebrovej 38, 7830 Vinderup, hvorfra vi går ud i skoven og kigger på nogle af de spændende lokaliteter.

Ønsker og synspunkter der kommer frem på mødet, vil Naturstyrelsen medtage som input i den fremadrettede planlægningsproces for skovene.

De specifikke udpegninger ved Naturstyrelsen Vestjylland er en del af de i alt 13.800 ha ny skov til biodiversitetsformål, der er udpeget som følge af Naturpakken fra 2016. For arealerne der forvaltes af Naturstyrelsen Vestjylland, er der udpeget 21,6 ha anden biodiversitetsskov i tilknytning til de i forvejen 9,2 ha udpeget urørt skov i Rydhave Skov.

Yderligere oplysninger indhentes ved henvendelse til Naturstyrelsen Vestjylland, e-mail: Obfuscated Email.