Søndags arrangement på Melby Overdrev

07-05-2019

Melby Overdrev – en naturperle, der er værd at værne om!

Kom og hør mere om Melby Overdrev på søndag d. 12. maj kl. 10-12, hvor vi står ved den nye sorte motionshytte på Nyvej (tidligere Melbylejren). Vi fortæller om Overdrevets historie, naturen, plejen, fugle, insekter og pattedyr, forstyrrelser, løse hunde og fremtiden. Vi arrangerer småture rundt i området og har et fuglespil til børnene.

Luise Ekberg og Christian Glahder (Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland) har slået sig sammen med Birgitte Benzon Bang (Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs) og Anne Johannisson (Naturstyrelsen Nordsjælland) om arrangementet.

Melby Overdrev er den største hede på Sjælland. For at finde tilsvarende heder skal man til Jylland. Her yngler mange sjældne fugle som f.eks. natravn, hedelærke og vendehals. Der er også mange hugorme, flere arter af sommerfugle som markperlemorsommerfugl og mange planter, der er knyttet til åbne områder som nikkende kobjælde. Melby Overdrev blev i 2018 udpeget til et af 15 unikke naturområder i Danmarks Naturkanon.

Melby Overdrev blev fredet i 1930 og har været militært øvelsesområde i ca. 130 år indtil omkring år 2000.  ”Området er frit tilgængeligt og sådan skal det gerne blive ved med at være. Fordi det er en oplevelse at gå ud over de store vidder, søge efter hugormene, der soler i læ af lyngen, fotografere de mange arter af sommerfugle, lytte efter den snurrende natravn i sommerskumringen, finde den smukke sortstrubede bynkefugl eller gå på opdagelse efter de særlige plantearter, som den fine nikkende kobjælde eller lav skorsoner med de gule blomster,” Siger Christian Glahder, der nyder at komme på Melby Overdrev.

”Selv om heden vokser på næringsfattig sandjord kommer der næring fra regnvandet. Det fremmer græs og trævækst. Det er derfor nødvendigt at pleje heden ved at brænde den af med års mellemrum, hvilket Naturstyrelse står for, og ved at trække småtræer op, hvilket Danmarks Naturfredningsforening står for 2 gange om året. For at hjælpe vendehalsen med at yngle sætter Danmarks Ornitologiske Forening redekasser op.” tilføjer Birgitte Benzon Bang, fra DN Halsnæs som hvert år plejer heden ved to årlige arrangementer.     

Fordi området er frit tilgængeligt er det også sårbart. Jo mere trafik i området desto mere forstyrrelse. Mange fugle har deres reder på jorden, trækfugle der søger føde mellem lyngen har brug for ro for at kunne klare trækket, hugormene for at sole sig osv. Det er derfor vores alles ansvar at passe på området. Det gør vi ved at følge de få regler, der gælder for området: Du må gerne have din hund med, men den skal være i snor, du må gerne ride, men på de anviste ridestier, du må gerne cykle, men kun på de faste grusveje, du må ikke lave bål, fordi der meget ofte er fare for skovbrand i området. Husk at det f.eks. koster 2000 kr. i bøde at gå med løs hund på Melby Overdrev, i skovene og på stranden om sommeren.   

Hvis du ikke synes der er nok plads til din hund, din ride- eller cykeltur, så er der mange andre muligheder i området: Liseleje Plantage er udpeget til hundeskov, på stranden udenfor klitterne må din hund løbe frit, dog kun under fuld kontrol fra oktober til marts, og der er ridestier og mountainbikespor i Tisvilde Hegn. 

Vi håber at se dig til vores arrangement d. 12. maj.