Tranedans!

13-05-2019

Tranen breder sig i disse år langsomt i Danmark, og nu har den genindtaget Tranevig ved Ørnsø.

Trane lusker rundt i mosen. Foto: Lars Nygaard

Tranen er en STOR fugl med lange ben og hals. Ud fra de mange stednavne vi har med trane, må den engang have været udbredt, men tranen forsvandt som danske ynglefugl midt i 1800-tallet. 

De sidste årtier har tranen så langsomt bredt sig igen. Fra enkelte par i øde hedemoser har den indtaget flere og flere af sine gamle ynglepladser. En af disse er givet Tranevig ved Ørnsø mindre end 5 km fra centrum af Silkeborg. 

Her i foråret er traner hørt og set flere gange i området, og der er ikke tvivl om, at de har fundet stedet så godt, at de holder fast til her. Tranerne i Tranevig er ret støjende, hvad der tyder på, at det er ungfugle, der ikke yngler endnu. Traner er som oftest flere år, før de yngler første gang, men det at de har etableret sig der tegner godt. Mon ikke vi kan vente dem ynglende her om 1 eller 2 år?    

Det er herligt, når en så stor fugl, der ellers er kendt for at være ret sky kan aflægge sin tillærte skyhed igen, og etablere sig tæt på områder med mennesker. 

 

I det meste af denne vinter er der regelmæssigt set havørne ved Ørnsø. Nu med traner i Tranevig, kan vi sige at stednavnene og fugleliv igen passer sammen.