Gedved Sø - fyldt til randen og lidt til

20-03-2019

Weekendens stormende regn har bevirket, at Gedved Sø er blevet fyldt til randen og lidt til på rekordtid.

Det meget våde forår har hjulpet til, at Gedved Sø er blevet fyldt til randen på rekordtid. Faktisk tog det kun 33 dage fra proppen blev sat i, til søen var fyldt. 

Desværre har kombinationen af en nedbørsrekord for marts og en stormende vestenvind i weekenden medført, at begge afløb fra søen har været helt eller delvist stoppet af et par omgange. Det har betydet at søen nu er mere end fyldt til randen.

De kraftige vind og regn har bevirket, at gamle hegnspæle, grene og andre træstykker, masser af små stykker tagrør, andre plantedele og diverse affald har tilstoppet de to afløb, så vandstanden er steget til over det planlagte niveau. 

Naturstyrelsen og Horsens kommune er i gang med at afhjælpe problemerne med afløbene, og der bliver løbende holdt øje med vandstanden, så den ikke stiger yderligere.

Det overskydende vand kan ikke lukkes hurtigt ud af systemet, da det vil medføre oversvømmelser af arealer nedenfor Gedved Sø. Vandet vil derfor gradvist blive lukket ud af søen i den kommende tid, indtil man er nået ned på søens planlagte maksimale niveau.

 

Anne Gro Thomsen

Projektleder