Havørnen yngler igen i år i Silkeborg Sønderskov

19-03-2019

For andet år i træk forsøger et par havørne at yngle i Silkeborg Sønderskov. Naturstyrelsen har derfor valgt at lukke et større område af skoven rundt om redetræet.

Et par havørne ynglede sidste år for første gang i nyere tid i Silkeborg Sønderskov. Parret fik to unger på vingerne. Heldigvis forsøger parret sig igen i år og med den samme rede, der er bygget i et højt træ i skoven.

Netop nu ligger hunnen på reden. Havørnen lægger typisk et til to æg. Hvor mange æg der er i reden i Sønderskoven vil vise sig, når ungen eller ungerne dukker op og skal ud at flyve til sommer.

Havørnen er meget følsom for forstyrrelser og forlader reden, hvis man kommer for tæt på redetræet. Er havørnen væk, er der risiko for at en krage eller ravn spiser æggene, eller at de bliver kolde og ungerne dør.

Naturstyrelsen har derfor valgt at lukke et større område omkring reden for aktiviteter, og henstiller til at skovturen går uden om det lukkede område, så ørnene kan få ro til at yngle.

Det er stadig muligt at færdes hele vejen rundt om det lukkede område og i den øvrige del af Sønderskoven. Fra den modsatte side af Borresø er der fra Østerskoven gode muligheder for at spotte havørnene, når de flyver ud for at søge føde på søen.

På kortet nedenfor kan du se, hvad det er for et område, der nu er lukket samt se, hvorfra der er chancer for at se ørnen uden at forstyrre den.

Efter at have været næsten udryddet i Danmark er havørnen nu i fremgang. I 1995 vendte havørnen tilbage, hvor det første ynglepar etablerede sig ved Maribosøerne. Siden har udviklingen været støt stigende, så der nu er omkring 80 ynglepar fordelt over det meste af landet.

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder, naturvejleder