Kom med på tur om planerne for de urørte skove

04-03-2019

Det sker i tre udvalgte skove

Græssende kreaturer i Bidstrup skovene.

Naturstyrelsen Midtsjælland indbyder til 3 ekskursioner i de skove på Midtsjælland, der er udpeget til biodiversitetsformål.

På turene vil Styrelsen fortælle om de ændringer, der vil ske, når de udpegede skovområder på Midtsjælland overgår til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Vi vil blandt andet komme ind på, hvordan overgangsperioden er tilrettelagt, indtil områderne overgår til urørt skov i hhv. 2026 for løvskov og 2066 for nåleskovsområder. De tre områder er Bidstrup skovene, Boserup Skov og Kastrup-Myrdeskov.

Formålet med ekskursionerne er at informere om, hvordan områderne forvaltes i overgangsperioden og på langt sigt. Men målet er også at høre dine synspunkter og diskutere fremtidens skove. I løbet af 2019 skal der laves forvaltningsplaner for hvert udpeget område, som går mere i detaljer med, hvad der skal ske fremover.

Det relativt lange tidsperspektiv og de mange retningslinjer kan gøre det svært at overskue, hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde for den enkelte skov. Det er vores håb, at disse ekskursioner kan være med til at gøre det lidt mere klart, så vi får synspunkter og relevante oplysninger med hjem til det fortsatte arbejde med planerne.

Mød endelig op og giv dit besyv med.

 

Folder om Biodiversitetsskov:
Læsevenlig udgave
Printvenlig udgave

 

Lørdag d. 9. marts kl. 14-16: Bidstrup skovene - Læs mere om turen i Bidstrup skovene
Mødested: P-pladsen på Avnstrupvej, 4330 Hvalsø

Lørdag d. 2. februar kl. 14-16: Kastrup-Myrdeskov - Læs mere om turen i Kastrup-Myrdeskov
Mødested: P-pladsen syd for Kastrupvej 70, 4100 Ringsted

Lørdag d. 2. marts kl. 14-16: Boserup Skov - Læs mere om turen i Boserup Skov
Mødested: P-pladsen ved Skovly, overfor Boserupvej 81, 4000 Roskilde

 

 

Stor flagspætte studerer sortspættebolig.