Ny fugleø på Agger Tange

20-03-2019

Etableringen af en ny fugleø på Agger Tange er netop gået i gang.

Fra og med i dag og indtil slutningen af marts 2019 kan man lige øst for T-krydset mellem Aggervej og Lange Mole Vej på Agger Tange opleve tilblivelsen af en ny fugleø. Formålet ved projektet er at give de trængte terner og andre fuglearter, der yngler og raster på Agger Tange, mere plads og ro.

Øen etableres ved at fjerne forbindelsen til land og bruge det overskydende materiale til udvidelsen af fugleøen. Arbejdet udføres med gravemaskine og senere bulldozer, der i løbet af de 10 dage skal flytte ca. 13.000 kubik meter jord. I samme proces gøres fugleøen også mere flad. Dette gør øen til en bedre lokalitet for ynglende terner, da de foretrækker ynglepladser, hvor der er et frit udsyn i alle retninger. Projektet med fugleøen blev iværksat efter en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening og Biologisk Forening For Nordvestjylland og udføres som led i det EU-støttede naturprojekt LIFE-Sårbar vestkystnatur.

Naturstyrelsen har i de sidste to år lavet tiltag for at fjerne rynket rose i området. Derudover har frivillige fjernet skrald på øen op til anlægsarbejdet.

Arbejdet skal af hensynet til ynglefuglene i området være afsluttet inden 1. april.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder