Plan for tilplantning af de nye statsskove Bøgebakker og Bratskov er nu klar

22-03-2019

Efter drøftelser i det lokale skovråd på et møde i sidste uge foreligger de endelige planer for skovens opbygning, åbne naturområder, veje og faciliteter

De nye skove bliver varierede løvskove med brede skovbryn med blomstrende buske. Men der bliver også god plads til nye lysåbne naturområder som søer og overdrev. De nye skove får gode adgangsmuligheder ad både skovveje og stier. Mens de små planter er sårbare over for vildtskader fra f.eks. rådyr, vil der være opsat hegn omkring skovkulturerne med låger ind til stierne.

Planen kan ses nedenfor, samt på dette pdf kort.

I løbet af kort tid inviterer de 3 samarbejdspartnere for skovrejsningsprojektet Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen Thy til en stor fælles plantedag i området. Eventuelle spørgsmål til planen kan rettes til Naturstyrelsen.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider