Forudsætningerne for oprydning på St. Okseø er snart på plads

01-03-2019

Når byrådet i Aabenraa kommune forhåbentlig giver den sidste godkendelse sidst på måneden, er forudsætningerne for at gå i gang med oprydning på St. Okseø på plads.

St. Okseø som den kunne se ud uden bygninger m.m. (Fotobehandlet billede)

Oprydning og nedrivning af bygninger bliver finansieret i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Aabenraa kommune. Det er en stor opgave og en dyr affære, når alt skal sejles fra øen og transporteres videre til affaldsplads. Det er fortsat usikkert, om oprydningen kan gå i gang før sommerferien; men i alle tilfælde ventes oprydningen tilendebragt inden nytår 2019.

Hvis det havde været muligt at bevare hele eller dele af bygningsmassen og atter udbyde St. Okseø til forpagtning, var det naturligvis sket. Bygningerne er imidlertid i så ringe stand og med så store sundhedsmæssige udfordringer, at det eneste forsvarlige er, at rive alle bygninger ned.

Målet er i første omgang, at øen kommer til at fremstå nogenlunde, som på billedet. Det vil sige, at det bliver muligt at komme til St. Okseø, hvis man er selvtransporterende med båd, kajak eller lignende. Det er også tanken, at der skabes mulighed for dagsophold eller primitiv overnatning i shelters.

 

Inge Gillesberg

Skovrider
Naturstyrelsen Sønderjylland