Fred et træ i Hjelm Skov

12-03-2019

I den dejlige Hjelm Skov ved Aabenraa, skal der findes og afmærkes 200 træer, som er værdifulde for naturen. Kom og hjælp tirsdag den 19. marts fra kl. 16 til kl. 18.

Danmarks Naturfredningsforening, Sønderjylland deltager i Naturstyrelsens spændende projekt Livstræer, hvor der er brug for naturelskeres hjælp.

I den dejlige Hjelm Skov ved Aabenraa, skal der findes og afmærkes 200 træer, som er værdifulde for naturen. De må meget gerne være store og knudrede med huller, mos, svampe og tykke grene. De skal afmærkes med et skilt, så de kan få lov at leve så længe som muligt, indtil de segner som ældgamle.

For at vise hvilke træer der ledes efter og hvordan de afmærkes, inviteres alle der har lyst til en gåtur i skoven:

Tirsdag den 19. marts fra kl. 16 til kl. 18

hvor man mødes på p-pladsen ved ”Trolden” for enden af Hjelmalle.

”Her bliver der alle tiders mulighed for at gøre en forskel for naturen”, fortæller Andreas Andersen fra Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg. ”Det er rigtig spændende at komme væk fra skovvejene, få lagt træerne ind i livstræ-appen og sætte et skilt på dem, så de ikke bliver fældet. Desuden giver det frisk luft og dejlige naturoplevelser her i foråret, hvor skoven er smukkest” slutter skovfoged Martin Reimers fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Hvis du har lyst til at se eller prøve appen til mobiltelefonen inden turen, så kan den hentes i App. Store eller Google Play.

Naturstyrelsen er i fuld gang med et landsdækkende Livstræ-projekt. Dette projekt skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Projektet skal være med til at udpege fem livstræer per hektar i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres ca. 500.000 livstræer i Danmark.

Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove.

Der er relativt få gamle træer på mere end 150 år i de danske skove. Det er ikke fordi træerne ikke kan blive gamle. Bøgen kan for eksempel blive over 300 år gammel og egen mere end 800 år.

Vel mødt til en spændende dag i skoven.


Med venlig hilsen
Naturstyrelsen Sønderjylland
Felstedvej 14
6300 Gråsten
+ 45 7254 3500


Spørgsmål til turen rettes til:
Skovfoged Martin Reimers
Tlf: 24 24 90 50
E-mail: Obfuscated Email