Paddernes, planternes og publikums paradis på Arnkilsøre

05-03-2019

Yderst på halvøen Arnkil mellem Augustenborg Fjord og Alssund ligger Arnkilsøre, der er et kerneområde for løvfrøen - derfor er der etableret vandhuller....

Yderst på halvøen Arnkil mellem Augustenborg Fjord og Alssund ligger Arnkilsøre, der er et skønt fredet overdrev på ca. 30 hektar. 

Fra området er der smukke udsigter over Alssund og Augustenborg Fjord og direkte adgang til den 75 hektar store Arnkil Fredskov med skovveje og gode stier, hvor der om kort tid kan plukkes ramsløg.

På Arnkilsøre er der mulighed for at finde ro og masser af frisk luft, og den opmærksomme gæst kan gennem året spotte havfuglene og i forsommeren nyde de flotte bevoksninger af tyndakset gøgeurt og kornet stenbræk samt mange andre planter. I april får Arnkilsøre sin egen stemme, når den græsgrønne løvfrø kommer frem fra sit vinterkvarter og søger til yngledammene, hvor den kvækker ivrigt for at lokke hunnerne til.

Hvis du har besøgt det fredede område, Arnkilsøre i januar eller februar, spørger du måske dig selv: Hvorfor graves der herude?

Det skyldes at Arnkilsøre er et kerneområde for løvfrøerne og at det er vigtigt, at sikre frøerne de bedst mulige forhold. Blandt andet skal der være det nødvendige antal vandhuller, de kan yngle i, så bestanden kan overleve på lang sigt.

Der er sket det mærkelige, at vandet hvert år er sunket i vandhullerne, inden de nye små frøer nåede at forlade vandhullerne. Ved et tilfælde blev det opdaget, at et gammelt glemt drænrør fra dengang området var militær øvelsesplads, trak vandet ud af vandhullerne.

Derfor gik Danmarks Naturfredningsforening i gang sammen med Naturstyrelsen, der ejer området, for at få løst problemet. Det endte med et projekt, som både bliver til gavn for frøerne, gæsterne i området, forpagteren og de græssende dyr.

Med alle tilladelser på plads er drænrøret nu lukket, så vandhullerne kan beholde vandet, desuden er der gravet endnu et nyt vandhul til løvfrøerne, lavet en svag terrænsænkning, så overskydende vand kan komme væk og sidst men ikke mindst er den overskydende jord lagt ud ved indgangen til området, så man ikke får våde tæer, når man skal gå en tur.

Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen forventer, at projektet vil stabilisere forholdene for padderne, så det også fremover hver forsommer bliver muligt at opleve det store kor af kvækkende smukke løvfrøer på Arnkilsøre.

Før projektets start - januar 2018

 

Efter projektets udførelse - februar 2019