Træk et træ på Naturkanon område

21-03-2019

Søndag d. 31. marts 2019, kl. 10-14 samles forhåbentligt et stort antal frivillige for, at trække træer op på Melby Overdrev, så heden kan bevares. Ud over at være fredet, Natura 2000 område, kan Melby Overdrev nu også bryste sig med at være Nationalpark og Naturkanon.

I år kan vi fejre at Melby Overdrev både er blevet Nationalpark og Naturkanon-område og derudover er med i et af de naturområder hvor der er registreret  flest sjældne arter i Danmark. Det skal vi passe på og du er derfor meget velkommen til at være med til at pleje heden denne søndag. Og så er der gratis arbejdsfrokost undervejs.” siger Skovfoged Søren Agerlund, som er ansvarlig for plejen på arealet.

Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. Det er nu 11. år i træk, der bliver fjernet træer på heden både forår og efterår.

 ”Tag familien med og hjælp os med at fjerne fyrre- og birketræer, så af Melby Overdrev bliver bevaret som en lysåben naturtype. Arrangementet er et fællesprojekt mellem Danmarks Naturfrednings Forening Halsnæs og Naturstyrelsen Nordsjælland” siger skovfogeden.


Tilmelding er ikke nødvendig, du kommer bare! Tag gerne handsker med.

Melby Overdrev er den største statsejede hede på Sjælland
Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der plejer området, men træerne sår sig selv og truer med at skygge lyngen væk. Der er de sidste mange år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne viser sig efterhånden. Men der er stadig små træer, der skal op.

DN Halsnæs bidrager i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til naturplejen ved hjælp af frivillige to gange omåret. Næste gang er i september 2019.