Hjortenes uværdige død

19-11-2019

To, endog ganske store, såkaldte kapitale kronhjorte blev her i efteråret fundet døde i udkanten af Gludsted Plantage. Gevirerne var viklet sammen og låst fast af adskillige meter glat hegnstråd. De nære omgivelser bar præg af en langvarig og pinefuld dødskamp, der ikke sluttede samtidigt for de to hjorte.

En lokal sommerhusbeboer oplevede her midt på efteråret, at en brunstkanp mellem to store kronhjorte var endt dødeligt for begge dyr. I udkanten af Gludsted Plantage syd for Ikast fandt han to store hjorte - en tolvender og en fjortenender - liggende døde på skovbunden.

Hjortenes store gevirer var viklet ind i hinanden og var låst uhjælpeligt fast af adskillige meter glat kreaturhegnstråd, som den ene hjort sikkert har haft siddende i geviret inden slåskampen. Skovbunden var flere meter rundt om hjortene pløjet op, hvilket formentlig er tegn på en ganske langvarig slåskamp og senere dødskamp. Den ene hjort havde tydeligvis været død i længere tid end den anden.

Det går ofte hårdt for sig, når store kronhjorte kommer op at toppes under brunsten i september og oktober. Til tider kan stridighederne ende dødeligt, men som regel kun for det ene dyr. Når der som i dette tilfælde pludselig blandes hegnstråd ind i opgøret, så er sagen dog anderledes. I takt med at der bliver flere krondyr, vil der alt andet lige være flere hjorte, der risikerer at få hegnstråd til at sidde i geviret. Det ses til tider, at krondyr i panik løber kreaturhegn ned og slæber hegnstråd ind i skovene, fordi de får tråden omkring et ben. Tråden kan således senere være til fare for hjortene under brunstperioden om efteråret.

Niels Toftegaard Jensen

Skovfoged