Jagt på spidshjorte, kalve og hundyr, af kron- og dåvildt i Østerild og Hjardemål plantager

19-11-2019

Naturstyrelsen opfordrer til, at stordrevet bliver afholdt i samarbejde med de nærliggende lodsejere og at alle anskydninger eftersøges.

Arkivbillede af en rudel krondyr

Naturstyrelsen Thy afholder 28. november 2019 og 7. januar 2020 jagt på hundyr og kalve af kron- og dåvildt. Det foregår i området ved testcenteret for store vindmøller i helholdsvis Østerild og Hjardemål plantager. Naturstyrelsen og de tilknyttede jagtlejere nedlægger ikke ældre hjorte på de to jagter. Naturstyrelsen vil opfordre til, at man på naboarealer også holder fokus på hundyr og kalve.

Målet med jagten er både at opnå en reduktion af dyr i området, samt sikre at der ikke sker en uhensigtsmæssig ophobning af dyr. Uden en passende høst af hundyr og kalve kan bestanden ikke holdes sund og tilpasses områdets bæreevne. Jagten får også dyr til at flytte ud i de omkringliggende områder, så de kan komme flest mulige jægere og lodsejere til gavn.

Naturstyrelsen Thy er meget opmærksomme på, hvordan afskydningen håndteres. Det handler ikke kun om afskydning for enhver pris, men om at sikre, at det foregår etisk korrekt og hjortevildtet behandles anstændigt og forsvarligt. Dette indebærer også eftersøgning af alle anskydninger. Der er hvert år det nødvendige antal schweisshunde til rådighed, som også kan bruges af jægere på naboarealer

De lodsejere som grænser op til de ovennævnte plantager kan derfor undtagelsesvist flytte stiger ind til skel af de omtalte plantager og skyde fra dem, den dag jagten afholdes. Stiger må flyttes ind 3 dage før jagten og skal være nedtaget 3 dage efter jagten. Såfremt man ønsker at benytte sig af tilbuddet sendes en mail til Obfuscated Email med navn og adresse på ejendommen.

Samtidig er det Naturstyrelsens håb, at der kan nås til en fælles forståelse for forvaltningen af hjortevildtet i området, således at alle lodsejere ser en fordel og nødvendighed i at deltage i et årligt stordrev. Det er vigtigt, at et stordrev er et forvaltningsredskab og et samarbejdsprojekt. I det tilfælde, hvor manglende eftersøgning, uansvarlig skydning o.l. tager overhånd, vil Naturstyrelsen se på alternative afskydningsmetoder til ”stordrev”."

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent