Jagtsæsonen er i fuld gang

05-11-2019

Jagten på Naturstyrelsens arealer drives etisk korrekt og under hensyntagen til de øvrige naturgæster

Arkivbillede af en rudel krondyr

Efteråret er høsttid. Det er tid for indsamling af bær, svampe, og for jægerne til at hente overskuddet af de vildtarter, der er jagttid på.

Som skovgæst i statens skove i Thy og Hanherred kan man frem til 1. februar opleve jægere og jagtselskaber på jagt. Disse har for en dels vedkommende købt sig en jagtoplevelse og retten til at nedlægge jagtbart vildt på Naturstyrelsens arealer. Jagten er her reguleret af en række bestemmelser. Disse sikrer at jagten drives etisk korrekt med hensyntagen til dyrelivet og de øvrige skovgæster, der færdes i skov- og naturområderne.

Det er hensigten med disse regler at alle sikres en god naturoplevelse. Behandler alle naturbrugere hinanden med gensidig respekt, vil det kunne lade sig gøre.

Jagt en naturlig resurseudnyttelse og vildtkød er sundt og magert med en god sammensætning af mineraler og vitaminer. På Naturstyrelsens arealer drives jagten på et bæredygtigt grundlag, således at der kun høstes af en bestands overskud.

For nogle bestande af vildt, er jagten samtidig meget vigtig for at regulere bestandens størrelse. Det gælder især for gæs og hjortevildt. Hvis en bestand er for stor til et område, vil den kunne ødelægge dens egne livsbetingelser. Dette kan medføre store skader på naturen, skoven og de omkringliggende landbrugsarealer. Samtidig er der stor risiko for at dyrene bliver ramt af sult og sygdom.

Oplever man som skovgæst jægere på jagt, vil man altid kunne få en forklaring på hvad der foregår, måske se noget af det nedlagte vildt og derved måske blive en naturoplevelse rigere.

De indtægter Naturstyrelsen får for jagtudleje anvendes til natur- og friluftslivsprojekter