25-11-2019

Naturgenopretningsprojektet LIFE Hulsig Hede er nu gået ind den afsluttende fase. Slutspurten er i gang med bl.a. at skabe bedre forhold for rørdrum, frøer og tudser m.m.

Der graves på Hulsig Hede

Projektet startede 1. august 2014 og er slut den 31. december 2019. Der hersker travlhed i bestræbelserne for at få de aktioner ”lukket”. Blandt de sidste aktiviteter har vi travlt med etablering af 3 lavvandede søer for at skabe det rigtige habitat til rørdrum og padder. Rørdrummen er en hejrefugle – noget mindre end fiskehejren – som er højt prioriteret i LIFE-projektet. Padder (frøer og tudser), som er en del af rørdrummens fødegrundlag, og bred-vegetation vil få gavn af de nye søer.

I torsdag startede arbejdet med at grave ud til den ene af søerne, nemlig den sø som kommer til at ligge umiddelbart syd for Skagen klitplantage imellem landevejen og jernbanen. Det skarpe øje vil kunne se maskinerne fra både toget og landevejen. Søen forventes at komme til at dække et areal på ca. 1 hektar. Det er regulært ”undervandsarbejde” at grave ud til søen. Efterårets mængde nedbørsmængde har sat området under vand. Det kommer dog ikke til at betyde alverden for gravearbejdet. Moderne entreprenørmaskiner er udstyret med elektroniske apparater, så man hele tiden er i stand til at grave i den rigtige dybde, der ventes at blive ca. ½ meter.

Der er etableret en lavvandet sø på ca. 1,7 hektarer ved Hvide Klit mellem Bunken Plantage og Råbjergvej. Med al den regn vi har fået i dette efterår, er søen nu næsten fyldt. Den sidste lille sø bliver etableret på Råbjerg hede syd for Råbjerg Stene. Søen bliver kun ganske lille, nemlig ca. 1.400 m2. Det overskydende sand fra gravearbejdet med denne sø bliver fyldt i nærliggende grøfter. Formålet med dette, er at man er interesseret i at få tilbagehold vand på arealerne i sommerperioden, så man får skabt en bedre forhold for padder den naturlige vegetation.