Grøn Pragttorbist flytter ind i Kastrup-Myrdeskov

14-11-2019

I dag torsdag d. 14. november sætter Zoologisk Have larver af den sjældne bille Grønt Pragttorbist ud i redekasser, som bl.a. er placeret i Kastrup-Myrdeskov. Her er det håbet, at de udvikler sig til voksne biller, som til sommer kommer frem og spreder sig til egnede træer i skovene.

Grøn pragttorbist - SDL GNorimus nobilis. Foto: Steen Drozd Lund

Den sjældne bille har sit måske sidste levested i skovene ved Allindelille uden for Ringsted, hvor der i år kun er fundet to voksne biller.

Zoologisk Have har derfor i et samarbejde med Naturstyrelsen, flere private lodsejere, Vesterskoven I/S, Ringsted kommune og Danmarks Naturfredningsforening iværksat et projekt, som skal sikre og udvide levestederne for billen. Billen er helt afhængig af råddent træ og hulrum i gamle træer, og sådanne levesteder er en mangelvare i de danske skove. I projektet har man i Zoologisk Have opformeret larver fra biller fundet i skovene ved Allindelille. Disse ca. 500 larver sættes nu ud i redekasser, som er opsat i nærheden af træer, som vurderes at være egnede som ynglesteder. Desuden er udpeget træer, som vurderes at kunne udvikle sig til egnede levesteder i løbet af nogle år ved på forskellige måder at ”veteranisere” træerne. Det vil sige, at man med motorsav sårer og svækker træerne, for at svampe, insekter og andre dyr hurtigere skaber hulheder og rådnende træ, som pragttorbisten har brug for.

 

 

"I Naturstyrelsen er vi glade for at kunne gøre en indsats for en af vore truede billearter i Myrdeskov", siger skovrider Jens Peter Simonsen. "Udover at lægge "hus" til larverne vil vi sammen med kyndige folk fra Zoologisk Have veteranisere udpegede træer og sikre en forvaltning af skoven, som tilgodeser billens krav til levesteder, så der både bliver svækkede træer at yngle i og blomsterende hyldebuske at samle nektar i."